پرش لینک ها

زمستان در راه است

“هرگز آنچه را که هستی فراموش نکن. بقیه دنیا فراموش نخواهند کرد. مانند زره بپوش و هرگز نمی تواند برای آسیب زدن به تو استفاده شود.”

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.